iNoithat.vn chấp nhận bảo hàng và sửa chữa miễn phí cho những sản phẩm bị lỗi, hỏng hóc trong quá trình sản xuất, cũng như trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm.

Các sản phẩm gỗ có thời gian bảo hành từ miễn phí từ 12-24 tháng.

Đối với các sản phẩm đặt riêng, iNoithat không chấp nhận đổi trả hay hoàn tiền.